Beata Warczakowska

Logopeda Neurologopeda  • NEUROLOGOPEDA KLINICZNY


  • TERAPEUTA WCZESNEJ INTERWENCJI LOGOPEDYCZNEJ


  • DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECI Z RODZIN DWU I WIELOJĘZYCZNYCH


OPIEKA OD MOMENTU NARODZIN DO UKOŃCZENIA 3 ROKU ŻYCIA, NOWORODKI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE ORAZ DZIECI OBARCZONE RYZYKIEM NIEPRAWIDŁOWEGO ROZWOJU:

U KTÓRYCH STWIERDZONO:

- PROBLEMY Z KARMIENIEM: ZE SSANIEM, GRYZIENIEM, ŻUCIEM

- NIEUSTANNE OTWARCIE WARG I WYSUWANIE JĘZYKA

- NADMIERNE ŚLINIENIE SIĘ

- NADWRAŻLIWOŚĆ W OKOLICY JAMY USTNEJ

- TRUDNOŚCI W AKCEPTACJI POKARMÓW PO OKRESIE ŻYWIENIA PRZEZ SONDĘ

- WADY ROZWOJOWE TWARZOCZASZKI (SKRÓCONE WĘDZIDEŁKO PODJĘZYKOWE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA ITD.)

- WADĘ GENETYCZNĄ (NP. ZESPÓŁ DOWNA)  

- BRAK REAKCJI NA BODŹCE DŹWIĘKOWE (NIE ODWRACA GŁOWY W KIERUNKU ŹRÓDŁA DŹWIĘKU)


A TAKŻE:

- DZIECKO MA 6 MIESIĘCY I NIE GAWORZY (NIE POWTARZA SYLAB „MA-MA-MA”,”BA-BA-BA”)

- SKOŃCZYŁO 1 ROK ŻYCIA I NIE WYPOWIADA SYLAB ORAZ POJEDYNCZYCH SŁÓW,

- NIE NAWIĄZUJE KONTAKTU WZROKOWEGO, NIE REAGUJE UŚMIECHEM NA UŚMIECH, NIE REAGUJE NA WŁASNE IMIĘ

- W WIEKU 2 LAT NIE MÓWI PROSTYCH SŁÓW, NP. „MAMA”, „BABA”, „TATA”, „DADA”

- MIĘDZY 2 A 3 ROKIEM ŻYCIA NIE WYPOWIADA PROSTYCH ZDAŃ

- PODCZAS MÓWIENIA WSUWA JĘZYK MIEDZY ZĘBY


NEUROLOGOPEDA DOKONA OCENY:

- BUDOWY ANATOMICZNEJ JAMY USTNEJ

- SPOSOBU POBIERANIA POKARMU

- NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO OKOLICY USTNO-TWARZOWEJ

- WCZESNYCH UWARUNKOWAŃ ISTOTNYCH DLA ROZWOJU MOWY

- UDZIELI RODZICOM INSTRUKTAŻU DOTYCZĄCEGO SPOSOBU KARMIENIA, MASAŻU TWARZY I JAMY USTNEJ DZIECKA
WCZESNE WYKRYCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĘKSZA SZANSĘ NA WYLECZENIE